Tietosuojailmoitus

Tämä tietosuojailmoitus soveltuu kaikkiin SoteDigi Oy:n internet-sivuihin ja palveluihin, ellei tarjottavassa palvelussa ole erikseen määritelty tietosuojasta. Tietosuojailmoituksen on tarkoitus kuvata tietosuojakäytäntömme mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selvästi. Kun käytämme termejä ”henkilötieto” tai ”yksityisyyteen kohdistuva tieto”, tarkoitamme tietoa, joka yksilöi sinut. Yksilöitäväksi tiedoksi katsotaan seuraavat tiedot: sinun nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi, organisaatiosi, internet-sivuillamme käynnit, uutiskirjetilaukset tai mikä tahansa muu tieto, joka voi yksilöidä sinut. Mikäli tieto ei sisällä henkilöä yksilöiviä asioita, tiedon ei katsota olevan henkilötietoa.

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta aika ajoin, jotta tietosuojailmoitus pysyy ajantasaisena käytäntöihimme nähden.

Kuka olemme?

SoteDigi Oy on kehitysyhtiö, joka edistää sote-palveluiden digitalisaatiota ja yhteensovittamista Suomessa yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa. Kehitämme ratkaisuja, jotka palvelevat sekä sote-palveluiden käyttäjiä että tuottajia kaikkialla Suomessa.

Yleiset tietosuojakäytäntömme

Tietosuojan ja tietoturvan taso

SoteDigi noudattaa kaikessa toiminnassaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä ja sovellamme toiminnassamme tehokasta tietoturvaa.

Mihin käsittelymme ja tietojen kerääminen perustuu?

Tietojen kerääminen ja käsittely perustuvat aina suostumukseesi. Mikäli et ole antanut suostumustasi, emme käsittele tietojasi. Emme myöskään lähetä sinulle markkinointiviestintää ilman suostumustasi.

Mitä tietoja sinusta kerätään ja miten?

Tarvitsemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle niitä palveluitamme, joita haluat käyttää. Käsittelemme henkilötietojasi myös hallinnoimaan ja ylläpitämään sinun ja meidän välisiä suhteita sekä varmistamaan, että voimme toteuttaa sinun oikeutesi. Sinun ja meidän välisten suhteiden toteuttamiseksi ilmoitamme sinulle myös tietosuoja- tai muista tiedotuksista (esimerkiksi lainsäädännöstä johtuvat muutokset käytäntöihimme tai ilmoitukset havaituista tietoturvaongelmista).

Lisäksi käytämme yhteystietojasi, kun vastaamme esittämiisi tukipyyntöihin tai yhteydenottopyyntöihin.

Mikäli suostut, haluaisimme käyttää henkilötietojasi parantamaan palveluamme ja verkkosivustokokemustamme evästeiden avulla. Sivustomme käytön seurannalla ja analysoinnilla voimme parantaa ja kehittää parempia palveluita sinulle ja kaikille käyttäjillemme. Toimintojen analysoiduista tuloksista (mitä linkkiä napsautat, mistä aiheista olet kiinnostunut jne.) perusteella voimme luoda ja ylläpitää parasta vierailukokemusta. Tarkemmat evästekäytäntömme ovat tämän sivun lopussa.

Mikäli olet tilannut SoteDigin Oy:n uutiskirjeen, voimme lähettää sinulle uutiskirjeitä ja tietoja palveluistamme. Uutiskirje esittelee toimintaamme ja kertoo palveluistamme.

Tietojen luovuttaminen

SoteDigi Oy ei luovuta tietoja säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietojen säilyttäminen

Suojaamme sinua koskevat tietosi tekemällä niistä varmuuskopiot, joiden avulla voimme palauttaa tiedot, jotka voisivat kadota katastrofi- tai tietomurtotilanteissa. Täten varmistamme henkilötietojen asianmukaisen säilymisen. Lisäksi olemme panostaneet tietoturvan tekniseen toteutukseen, jolla varmistamme, etteivät tietosi ole muiden saatavilla.

Tietojen poistaminen

Poistamme henkilötiedot heti, kun niiden säilytys ei ole enää tarkoituksenmukaista. Tietoja ei ole tarkoituksenmukaista säilyttää sen jälkeen kun alkuperäinen tietojen keräys- tai käsittelytarve on poistunut. Esimerkiksi uutiskirjetilauksen tiedot poistetaan, kun tilaaja peruuttaa tilauksen.

Kuinka käytämme sinusta kerättyjä tietoja?

SoteDigi ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä tai profilointia käsiteltyjen tietojen perusteella.

Sinun oikeutesi määrätä tiedoistasi

Kun kyse on henkilötiedoistasi, sinulla on aina tiettyjä oikeuksia suhteessa niihin.

Ensinnäkin sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja me olemme keränneet sinusta.

Toiseksi sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot, mikäli sellaisia on.

Kolmanneksi sinulla on myös oikeus pyytää lista meidän sinusta keräämistämme henkilötiedoista tai pyytää meitä poistamaan tietosi kokonaan. Emme voi poistaa tietojasi, jos tarvitsemme tietojasi palvelumme tarjoamiseen sinulle. Käsittelyn rajoittamisvaatimuksesta tai tietojen poistovaatimuksesta huolimatta käsittelemme henkilötietojasi, jos käsittelylle on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy tai lainsäädännöllinen velvoite.

Neljänneksi sinulla on myös oikeus vastustaa ja rajoittaa meiltä henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Voit vastustaa keräämiemme henkilötietojen tarpeenmukaisuutta, jos keräämämme tiedot eivät ole mielestäsi tarpeenmukaisia palvelun saamiseksi (esimerkiksi jos kysyisimme perhesuhdetietojasi uutiskirjetilauksen yhteydessä, voisit kyseenalaistaa kysymyksen tarpeenmukaisuuden uutiskirjetilauksessa).

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi?

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@sotedigi.fi.

Mikäli et ole tyytyväinen tietosuojakäytäntöihimme, voit lähettää meille asianmukaisen valituksen taikka huomautuksen aiheesta. Tarkistamme ja tutkimme valituksesi ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Sinulla on myös täysi oikeus ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen ja kysyä sieltä neuvoa.

Tietosuojakäytännöt erityistilanteissa

SoteDigi Oy:n yleisiä tietosuojaperiaatteita sovelletaan erityistilanteissa, mikäli asiasta ei ole toisin mainittu.

Työhakemuksen jättäminen

Kun haet töihin SoteDigi Oy:lle, toimitat meille henkilötietojasi. Yleisesti ottaen työpaikanhakijat toimittavat työtehtävän kannalta olennaisia tietoja, mutta toisinaan tiedot voivat sisältää myös hyvin henkilökohtaisia tietoja, jotka eivät välttämättä ole työn kannalta tarpeen (kuten harrastukset tai vapaa-ajan aktiviteetit).

Käsiteltävät tiedot

SoteDigi Oy:ssä kysymme työnhakijoilta ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä asianmukaisen rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Yleensä työnhaun yhteydessä olemme vaatineet seuraavia tietoja: haettava paikka, henkilötiedot (nimi, syntymävuosi, osoitetiedot, puhelin- ja muut yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot). Hakija voi oma-aloitteisesti tarvittaessa toimittaa laajemmat tiedot rekrytoivalle taholle.

Työhakemusten käsittelyn peruste

Tietojen keräämisen tarkoitus on tallentaa, päivittää ja ylläpitää rekisteriä SoteDigi Oy:hyn hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiesten käyttöä varten. Tietoja käytetään pelkästään tehtävään sopivan työntekijän valintaa varten.  Rekisterin tiedot saadaan hakemuksista, jotka osoitetaan tiettyyn tehtävään tai osoitetaan yritykselle ns. avoimina hakemuksina. Avoimia hakemuksia säilytetään tietokannassa kuusi kuukautta hakemuksen saamishetkestä laskien.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan rekrytointia hoitaville konsulttiyrityksille (Vimana Oy ja Manpower Group) ja rekrytointijärjestelmän tarjoavalle palveluntarjoajalle (TeamTailor ab). Muilta osin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.

Henkilötietojen sisällön uudelleentuottaminen ja pääsynhallinta

Fyysisiä kopioita tiedoista tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tai toimitetut tiedot: Hakemukset toimitetaan sähköisesti käyttämällä sähköpostia rekrytointia suorittavalle henkilölle. Toimitetut henkilötiedot hakijoista poistetaan välittömästi rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen. Mikäli hakija haluaa hakea SoteDigiin tulevia avoimia tehtäviä, tietoja voidaan säilyttää kuusi kuukautta hakemusprosessin päättymisen jälkeen hakijan suostumuksella.

Muilta osin työnhakua koskeviin henkilötietoihin sovelletaan SoteDigi Oy:n yleisiä henkilötietokäytäntöjä.

Evästekäytännöt

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta voimme seurata sivuston käyttöä. Käytämme sivuston käytön seuraamiseen ja analysointiin Google Analytics -palvelua. Google Analytics asentaa ja tallentaa koneellesi evästeen (gtag.js ja analytics.js), joka kerää muun muassa ip-osoitteesi, joka tallennetaan siten, että osa ip-osoitteesta poistetaan. Emme yhdistä kerättyä tietoa muihin henkilötietoihin. Analysointi ja käsittely perustuvat anonyymiin toimintaan, eikä yksilö ole ip-osoitetta lukuun ottamatta tunnistettavissa evästeiden perusteella.

Evvästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään internet-sivujen käyttökokemuksen kehittämiseen ja tilastollisten tietojen tuottamiseen. Evästetiedot auttavat meitä kehittämään sivuston toimivuutta ja sisältöä, sillä evästeiden avulla voimme seurata suosittuja linkkejä ja kohtia sekä käyttäjien käyttäytymistä.

Evästeiden avulla kerättäviä tietoja ei jaeta muille organisaatioille, eikä kerättäviä tietoja yhdistetä muihin tietoihin. Käsittelyn tarkoitus ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista.

Mikäli et halua sivustomme asentavan evästeitä tietokoneellesi ja haluat estää evästeiden käytön laitteeltasi, voit tehdä sen selaimen asetuksista seuraavasti:

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Chrome

Safari

Opera

Lisätietoja
tietosuoja@sotedigi.fi