Våra projekt

Vår verksamhet är organiserad i utvecklingsprojekt. Projekttemana är uppdelade i två korgar, varav utfallen från den första fasen kommer att vara tillgängliga 2021.

Den första fasen innehåller en projektportfölj som består av tre helheter: invånarens digitala tjänster, informationsledning och integrationer. Inom varje helhet genomförs flera projekt.

Den andra fasen, det vill säga projektkorg 2, består av utvecklingshelheter som föreslås till vår projektportfölj.

Principer för vår projektportfölj

I vår projektportfölj tar vi med projekt som bland annat
– kan påverka nationellt och stöder digitaliseringen av social- och hälsovården som en helhet
– stöder nationell tillgång till information
– inte överlappar med redan genomförda eller pågående projekt
– producerar nationellt skalbara, kompatibla och användarvänliga lösningar så att så många medborgare som möjligt kan använda dem.