Integrationer och interoperabilitet

Målet med integrationerna är att social- och hälsovårdens information kan överföras tryggt och med rätt innehåll från ett system till ett annat.

Hos SoteDigi innebär integration bättre utnyttjande av social- och hälsovårdens uppgifter, rätt tillgänglighet till uppgifterna och uppgifternas interoperabilitet.

Integrationsprojektets mål

Målet är att social- och hälsovårdens uppgifter kan utnyttjas i större omfattning och att information som angetts en gång alltid finns tillgänglig efter behov.

Social- och hälsovårdens uppgifter skapas bland annat i vård- och mottagningssituationer. Invånaren kan även själv spara sina inhämtade uppgifter och de kan senare utnyttjas i hens vård- eller serviceplan, om invånaren har gett sitt samtycke till detta.

I all hantering av social- och hälsovårdsuppgifter beaktas uppgifternas sekretess.

Projektets resultat

I projektet främjas tekniska lösningar i anslutning till överföringen av social- och hälsovårdsuppgifter, ökad interoperabilitet mellan uppgifterna och utvecklas integrationskompetens.

Projektets nytta

Projektet både förbättrar användbarheten av tillgängliga social- och hälsovårdsuppgifter och minskar systemkostnaderna inom social- och hälsovården.

Situationen förbättras särskilt för de invånare som är i behov av många social- och hälsovårdstjänster. De kan betjänas snabbare och bättre efter sina behov. På så sätt kommer hjälpen innan större problem uppstår.

Med hjälp av integrationerna blir social- och hälsovårdstjänsterna mer jämlika. Samtidigt får man kontroll över samhällets kostnader eftersom produktionen av tjänsterna blir effektivare.

Projektets faser

För närvarande pågår stöd för arkivering av gamla klient- och patientuppgifter.

Man arbetar med att kartlägga den rådande situationen. Därefter skapar man tillsammans med FPA en verksamhetsmodell som provanvänds senare tillsammans med valt område.