SoteDigi Oy och Vimana Oy fusionerades den 1 februari 2020 – ny styrelse har utsetts för bolaget

De statliga bolagen SoteDigi Oy och Vimana Oy som fullgör statens specialuppdrag fusionerades till ett riksomfattande bolag den 1 februari 2020. Finansministeriet, som äger aktierna, har den 29 januari 2020 Lue lisää

Kartläggning av kommunernas och sjukvårdsdistriktens gamla klient- och patientdatasystem samt gamla elektroniska uppgifter

SoteDigi Oy genomför en kartläggning i anslutning till arkiveringen av gamla elektroniska uppgifter. Kartläggningen riktar sig till representanter för kommunernas och sjukvårdsdistriktens ledning, IT-administration samt arkiverings- och ärendehantering. Syftet med Lue lisää