Information om oss

Vi är ett statligt utvecklingsbolag som grundades i oktober 2017 och vår uppgift är att främja digitaliseringen av social- och hälsovårdstjänsterna.

Vår princip är att vara ett smidigt utvecklingssamfund med ett stort nätverk, som tillsammans med våra samarbetspartner
– genomför nationella nya digitala lösningar, projekt och upphandlingar inom social- och hälsovården
– hjälper till att begränsa ökningen av social- och hälsovårdens utgifter med digitala lösningar
– utvecklar en teknisk miljö där invånarna får bättre tjänster på lika villkor i hela Finland.

Vi har nära samarbete med bland annat FPA, Institutet för hälsa och välfärd, läroanstalter och IKT-utvecklare.

Vår verksamhet är organiserad i projekt. De tre helheterna i projektportföljen i den första fasen är digitala tjänster för invånarna, informationsledning samt integrationer och interoperabilitet.

Mer information om våra projekt och hur de framskrider finns på sidan Projekt.