Digitalisaatio sote-palveluissa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatiossa on kyse koko sote-alan uudistumisesta. Digitalisaation avulla on mahdollista järjestää yhdenvertaiset palvelut kaikille Suomessa asuville. Tavoitteena on terveet ja hyvinvoivat asukkaat.

Soten digitalisaatio muodostuu kahdesta alueesta: digitalisoinnista ja digitalisaatiosta.

Digitalisoinnilla tarkoitetaan palvelujen kehittämistä ja tuottamista teknologisten ratkaisujen avulla. Voimme digitalisoida palveluja ja tekemistä esimerkiksi muuttamalla manuaaliset lomakkeet sähköisiksi ja päivittämällä vanhoja järjestelmiä uusiin teknologioihin.

Digitalisaatiolla puolestaan mahdollistetaan muutosjohtajuus ja tiedolla johtaminen. Tämä tarkoittaa toimintatapojen ja asenteiden muuttamista. Se on ennen kaikkea ison kuvan, sote-alan tulevaisuuden luomista ja sen toteuttamista.

Mitä soten digitalisaatio tarkoittaa sote-ammattilaisille?

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiolla yksinkertaistetaan ja helpotetaan sote-ammattilaisten työtä.

Integraatioiden avulla tieto liikkuu eri järjestelmien välillä saumattomasti. Asiakkaan ja potilaan hoitohistoriasta on helpompi muodostaa kokonaiskuva ja luoda sen perusteella sopiva hoitopolku. Hoitoa voidaan suunnitella ennakoivasti, kun hoitohenkilökunta voi hyödyntää asiakkaan itsensä digipalveluihin päivittämiä tietoja.

Sote-organisaatioiden hallinto puolestaan hyötyy paremmista tiedolla johtamisen mahdollisuuksista. Digitalisaation avulla saadaan järjestäytyneemmin tietoa onnistumisista ja kehityskohteista.

Mitä soten digitalisaatio tarkoittaa asukkaille?

Digitaalisista sote-palveluista asukas pystyy itse hakemaan ja hyödyntämään ammattimaisesti tuotettua, luotettavaa tietoa niin yleisesti terveydestä kuin omasta terveydentilastaankin. Palvelu tuotetaan digitaalisesti verkosta, jolloin ei tarvitse välttämättä varata aikaa asiantuntijan vastaanotolle.

Näin palvelu on tehokkaampaa ja nopeampaa. Ajanvaraus on sujuvampaa ja palveluihin pääsy helpottuu. Digitaalisissa sote-palveluissa asiakkaan oma hyvinvointitieto on helposti saatavilla, ja tietojen avulla oirearvioita voidaan tehdä yksilöidymmin.