Ohjaus- ja toimintamallimme

Toiminnan laatu

SoteDigille on myönnetty ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016 sertifikaatit.
Sertifioidut laatujärjestelmät ovat osoitus siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti, ja että palveluidemme laatuja ja turvallisuutta kehitetään järjestelmällisesti koko palvelutuotteen elinkaaren ajan.
Sertifikaatit: ISO 13485:2016ISO 9001:2015 (linkit pdf-tiedostoon).

Tutustu päivittäistä toimintaamme ohjaavaan laatupolitiikkaamme (linkki pdf-tiedostoon).

Toimintakertomus ja tilinpäätös

SoteDigin toiminta käynnistyi syksyllä 2017, joten yhtiön ensimmäinen toimintakertomus ja tilinpäätös on ajalta 3.10.2017 – 31.12.2018.

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf)

Hallitus

Yhtiöllämme on 5-jäseninen hallitus.

Timo Lepistö, OTM, Senior Advisor, puheenjohtaja
Siv Schalin, Chief Product Officer, Dutch Ophthalmic Research Center B.V., varapuheenjohtaja
Taru Kuosmanen, hyvinvoinnin palvelualueen johtaja, Tampereen kaupunki
Markus Sovala,talouspolitiikan koordinaattori, VM
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM

Asiakasneuvottelukunta

Asiakasneuvottelukunnan toimikausi on päättynyt kokoukseen 28.3.2019.

Hankeohjausryhmä

Hankkeitamme ohjaa hankeohjausryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina laajasti yhteistyökumppanimme, mikä varmistaa tiedonkulun eri toimijoiden välillä. Hankeohjausryhmän vastuulla on myös koordinoida kehittämistä niin, että samaa työtä ei tehdä monessa eri paikassa. Lisäksi ohjausryhmän kautta on yhteys kansalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.

Hankeohjausryhmän kokoonpano

STM, Minna Saario
KELA, Marina Lindgren
VRK, Timo Salovaara
THL, Aleksi Yrttiaho
Keski-Suomen maakunta, Mikael Palola
Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
UNA Oy, Katja Rantala

SoteDigin edustajat hankeohjausryhmässä
Päivi Hokkanen, kehitysjohtaja, puheenjohtaja
Harri Hyvönen, toimitusjohtaja
Hanna Nordlund, hankejohtaja, asukkaan digipalvelut
Jaakko Pentti, hankejohtaja, tietojohtaminen
Jenny Vuollet, hankepäällikkö, integraatiot
Jonna Piiroinen, viestintä