Ohjaus- ja toimintamallimme

Toiminnan laatu

SoteDigille on myönnetty ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016 sertifikaatit.
Sertifioidut laatujärjestelmät ovat osoitus siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti, ja että palveluidemme laatuja ja turvallisuutta kehitetään järjestelmällisesti koko palvelutuotteen elinkaaren ajan.
Sertifikaatit: ISO 13485:2016ISO 9001:2015 (linkit pdf-tiedostoon).

Tutustu päivittäistä toimintaamme ohjaavaan laatupolitiikkaamme (linkki pdf-tiedostoon).

Toimintakertomus ja tilinpäätös

SoteDigin toiminta käynnistyi syksyllä 2017, joten yhtiön ensimmäinen toimintakertomus ja tilinpäätös on ajalta 3.10.2017 – 31.12.2018.

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf)

Hallitus

SoteDigille nimettiin uusi hallitus 1.2.2020 alkaen:

Timo Lepistö, OTM, Senior Advisor, hallituksen puheenjohtaja
Markus Sovala, talouspolitiikan koordinaattori, VM,  hallituksen varapj.
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM
Harri Eskola, kehitysjohtaja, Business Finland
Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM
Mirjami Laitinen, verotusneuvos
Kari Suominen, ICT-johtaja, Fingrid Oyj

Asiakasneuvottelukunta

Asiakasneuvottelukunnan toimikausi on päättynyt kokoukseen 28.3.2019.

Hankeohjausryhmä

Hankkeitamme ohjaa hankeohjausryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina laajasti yhteistyökumppanimme, mikä varmistaa tiedonkulun eri toimijoiden välillä. Hankeohjausryhmän vastuulla on myös koordinoida kehittämistä niin, että samaa työtä ei tehdä monessa eri paikassa. Lisäksi ohjausryhmän kautta on yhteys kansalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.

Hankeohjausryhmän kokoonpano

Hankeohjausryhmän kokoonpanoa tarkastellaan osana SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy.n yhdistymistä.