Koronavilkun kautta altistumisilmoituksen saaneiden yhteydenotot ja neuvonta

Tässä ohjeessa neuvotaan, miten terveydenhuollossa ohjeistetaan henkilöä, joka on saanut Koronavilkun ilmoituksen mahdollisesta altistuksesta.

Koronavilkku on mobiilisovellus, joka tehostaa koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua.

Sovelluksen käyttäjä voi nimettömästi ilmoittaa omasta tartunnastaan sovelluksen muille käyttäjille, joiden arvioidaan altistuneen. Tämä auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa tavoittamalla myös ne, joita tartunnan saanut ei tunne.

Kun sovelluksen käyttäjä on saanut ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta, hän voi pyytää yhteydenottoa terveydenhuollolta tai ottaa itse yhteyttä terveydenhuoltoon.

Koronavilkun lähettämä ilmoitus mahdollisesta altistumisesta sisältää seuraavat tiedot:

Altistumisilmoituksen  saaneiden neuvonta terveydenhuollossa

  • Koronavirustautiin sopivia oireita saaneet henkilöt ohjataan mahdollisimman pian koronavirustestiin. Oireettomille kerrotaan, miten testiin hakeudutaan, jos oireita ilmenee.
  • Varmistetaan, että sovelluksen antamat ohjeet (yllä) on ymmärretty. Tarvittaessa annetaan lisäopastusta. Jos altistusilmoituksen saanut henkilö on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, häntä ohjeistetaan olemaan yhteydessä työnantajaansa ja kertomaan, että hän on saanut Koronavilkun lähettämän altistumisilmoituksen.
  • Kerrotaan, että altistumistilanteesta riippuen altistumisilmoituksen saanut henkilö on mahdollista tunnistaa altistuneeksi myös perinteisen kontaktien kartoituksen kautta. Tällöin häneen ollaan erikseen yhteydessä, annetaan toimintaohjeet ja määrätään mahdollisesti karanteeniin.

Huomioitavaa

Koronavilkun antama ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ei yksinään riitä karanteenipäätökseen eikä tartuntatautipäivärahan myöntämiseen.

Koronavilkku ei kerro käyttäjälle eikä terveydenhuollolle mahdollisen altistuksen päivämäärää, kestoa tai paikkaa. eikä altistusta voida sovelluksen avulla yhdistää ilmoituksen aiheuttaneeseen tartunnan saaneeseen. Joissain tapauksissa puhelimen käyttöjärjestelmän ilmoituksessa kerrotaan, että altistumispäivä, altistumisen kesto ja signaalin voimakkuus on tallennettu. Sovellus käyttää näitä tietoja mahdollisen altistumisen määrittelemisessä, mutta tietoja ei kerätä, eivätkä ne tule sovelluksen käyttäjän tai terveydenhuollon tietoon

Koronavilkun ilmoituksen saanutta mahdollisesti altistunutta henkilöä neuvotaan ottamaan yhteyttä oman alueensa neuvontapuhelimeen. Ensisijaisesti käyttäjää kannustetaan täyttämään Omaolon oirearvio, joka antaa yksilöllisempiä ohjeita kuin mitä sovelluksessa voidaan antaa ja korvaa yhteydenoton terveydenhuoltoon.

On mahdollista, että ilmoituksen saaneen nimi on tullut esiin tavanomaisessa kontaktien kartoituksessa ja että jäljittäjä on jo ollut yhteydessä ilmoituksen saaneeseen henkilöön ja hänet on määrätty karanteeniin. Koska Koronavilkku on kehitetty yksityisyydensuoja vahvasti huomioiden, ei voida varmentaa, onko sovelluksen ilmoittama altistumistilanne sama kuin jäljityksessä esiin tullut.

Alueilla voi olla omia erillisiä tarkempia ohjeita, miten neuvotaan henkilöitä jotka ovat saaneet Koronavilkun kautta ilmoituksen mahdollisesta altistuksesta.

Katso myös THL:n Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota

Tämä ohje on THL:n laatima.