Tartuntaketjujen katkaisua tehostava mobiilisovellus (Koronavilkku) on tavoitteena ottaa käyttöön Suomessa 1.9.2020. Kerromme tässä kirjeessä lyhyesti, mitä Koronavilkku -sovelluksen käyttöönotto tarkoittaa yksityiselle terveydenhuollolle.

Koronasovellusta koskeva tartuntatautilain väliaikainen muutos tulee voimaan 31.8.2020. Laki velvoittaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa kansalaisille mobiilisovelluksesta ja siihen liittyvästä taustajärjestelmästä koostuvan tietojärjestelmän, jonka tarkoituksena on tavoittaa koronavirukselle mahdollisesti altistuneet. Käytön tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja olla maksutonta. Laki on voimassa 31.3.2021 asti. 

Sovelluksen tavoitteena on tavoittaa mahdollisesti altistuneita ja ohjata heidät julkisen terveydenhuollon pariin. Pelkkää mobiilisovelluksen kautta saatua tietoa mahdollisesta altistumisesta ei lain mukaan voida pitää perusteluna altistumisesta yleisvaaralliselle tartuntataudille. Tietojärjestelmä ei siis korvaa terveydenhuollon toimintayksikössä tehtävää jäljittämistyötä, mutta sen avulla voidaan tavoittaa kattavammin mahdollisesti altistuneita ja tukea näin jäljittämistyötä.  

Kansalaisen mobiilisovellus Koronavilkku

Tartuntaketjujen katkaisua tehostavan sovelluksen avulla altistuneet – myös ne, joita sairastuneet eivät tunne – pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin.

Sovelluksen käyttäjä saa tiedon mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle sekä tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia: Altistumisilmoituksen saanut henkilö voi asioida julkisen terveydenhuollon kanssa, joko sähköisen yhteydenoton tai puhelinkontaktin avulla.

Jäljitystyötä tekevät julkisen terveydenhuollon toimijat lähettävät tekstiviestillä tai ilmoittavat puhelimitse tartunnan saaneille sovelluksen käyttäjille avauskoodin. Avauskoodi luodaan ja lähetetään tekstiviestinä kansallisella käyttöliittymällä, joka toteutetaan Omaolo-palveluun (Omaolo.fi). Käyttöliittymä on kansallisesti käytössä julkisella terveydenhuollolla.

Koronavilkun käyttäjä ilmoittaa avauskoodilla anonyymisti omasta tartunnastaan ja siten auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa.

Mitä mobiilisovelluksen käyttöönotto tarkoittaa yksityiselle terveydenhuollolle?

Mobiilisovelluksen käyttöönotolla on vaikutuksia yksityiseen terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon toimintayksiköissä on tarpeen varautua asiakkaiden ohjaamiseen ja kysymyksiin mobiilisovellusta koskien. Sovelluksen käyttöönotto ei varsinaisesti tuo uusia toimintaprosesseja yksityiseen terveydenhuoltoon. Toimijoiden on kuitenkin hyvä selvittää seuraavat asiat, kun covid-19 tartunnan saaneelle henkilölle ilmoitetaan tartunnasta:

  • Onko tartunnan saaneella mobiilisovellus käytössä?
  • Mikä on tartunnan saaneen puhelinnumero avauskoodin lähettämistä varten?
  • Milloin mahdolliset oireet ovat alkaneet (pvm)?

Tiedot ilmoitetaan jäljitystyötä tekevälle tai avauskoodeja antavalle julkisen terveydenhuollon toimijalle. Lisäksi on tärkeää ilmoittaa jäljitystyötätekevälle positiivisen näytteenoton päivämäärä.

Tarkemmat ohjeet tietojen ilmoituksesta annetaan paikallisen julkisen sektorin toimijan toimesta.

Lisää tietoa tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta mobiilisovelluksesta

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostamaan kehitettävä tietojärjestelmä koostuu mobiilisovelluksesta ja sen taustajärjestelmästä. Lisäksi kokonaisuuteen liittyy Omaolo-palvelu, joka toimii sähköisenä vaihtoehtona puhelimella asioinnille. Sovelluksen toteuttamisesta vastaa THL ja sen kehittämistyöhön osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriö, Kela sekä SoteDigi Oy. Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaa Solita Oy.