Mobiilisovellus tartuntaketjujen katkaisun tehostamiseen – lue ohjeet käyttöönottoon

Tartuntaketjujen katkaisua tehostava mobiilisovellus on tavoitteena ottaa käyttöön Suomessa 1.9.2020 alkaen. Kerromme tässä info-kirjeessä lyhyesti, mitä sovelluksen käyttöönotto tarkoittaa terveydenhuollolle ja miten siihen tulisi valmistautua.

Koronasovellusta koskeva laki tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta tulee voimaan 31.8.2020. Laki velvoittaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa kansalaisille mobiilisovelluksesta ja siihen liittyvästä taustajärjestelmästä koostuvan tietojärjestelmän, jonka tarkoituksena on tavoittaa koronavirukselle mahdollisesti altistuneet. Käytön tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja olla maksutonta. Laki on voimassa 31.3.2021 asti.  

Sovelluksen tavoitteena on tavoittaa mahdollisesti altistuneita ja ohjata heidät terveydenhuollon pariin. Pelkkää mobiilisovelluksen kautta saatua tietoa mahdollisesta altistumisesta ei kuitenkaan lain mukaan voida pitää perusteluna altistumisesta yleisvaaralliselle tartuntataudille. Tietojärjestelmä ei siis korvaa terveydenhuollon toimintayksikössä tehtävää jäljittämistyötä, mutta sen avulla voidaan tavoittaa kattavammin mahdollisesti altistuneita ja tukea näin terveydenhuollon jäljittämistyötä.  


Kansalaisen mobiilisovellus

Tartuntaketjujen katkaisua tehostavan sovelluksen avulla altistuneet – myös ne, joita sairastuneet eivät tunne – pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin. Sovelluksen käyttäjä saa tiedon mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle sekä tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia.  

Lisäksi sovelluksen käyttäjä voi anonyymisti ilmoittaa omasta tartunnastaan ja siten auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa. Sovelluksen käyttäjä, joka on saanut ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta, voi pyytää yhteydenottoa terveydenhuollolta tai ottaa itse yhteyttä terveydenhuoltoon.


Mitä mobiilisovelluksen käyttöönotto tarkoittaa julkiselle terveydenhuollolle?  

Mobiilisovelluksen käyttöönotolla on vaikutuksia terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon toimintayksiköissä on tarpeen varautua asiakkaiden ohjaamiseen, avauskoodien lähettämiseen sairastuneille sekä altistumisilmoituksen saaneiden sovelluksen käyttäjien yhteydenottoihin.

Ammattilaisen prosessin vaiheet:

  1. Avauskoodin luominen ja lähettäminen
  2. Altistumisilmoituksen saaneiden yhteydenottojen vastaanottaminen: a) Omaolo-organisaatioissa oirearvion vastaanottaminen b) sähköinen yhteydenottopyyntö, jos Omaolo on käytössä tai otetaan käyttöön c) puhelinyhteydenotto.

Avauskoodin luominen ja lähettäminen
Jäljitystyötä tekevät lähettävät tekstiviestillä tai ilmoittavat puhelimitse tartunnan saaneille sovelluksen käyttäjille avauskoodin. Avauskoodi luodaan ja lähetetään tekstiviestinä kansallisella käyttöliittymällä, joka toteutetaan Omaolo-palveluun. Käyttöliittymä on organisaatioiden käytettävissä, vaikka organisaatiolla ei ole käytössä Omaolo-palvelun yhteydenottopyyntöä tai oirearviota. Kela tarjoaa avauskoodin luomisen palvelun rajapinnan, jonka päälle organisaatio voi halutessaan toteuttaa oman räätälöidyn käyttöliittymän.

Kun tartunnan saanut syöttää avauskoodin mobiilisovellukseensa, sovellus lähettää altistumisilmoituksen henkilöille, joiden puhelin on rekisteröinyt kontaktin tartunnan saaneen henkilön kanssa.

Altistumisilmoituksen saaneiden ohjaus
Altistumisilmoituksen saaneen henkilön on pystyttävä asioimaan julkisen terveydenhuollon kanssa, joko sähköisen yhteydenoton tai puhelinkontaktin avulla.

Terveydenhuollossa toiminnalliset prosessit tulee suunnitella niin, että lain vaatimus yhteydenottopyynnön lähettämisestä ja oiretietojen toimittamisesta voidaan täyttää. Organisaation tulee määritellä mm. puhelinnumero/puhelinnumerot yhteydenottoihin. Palvelulupauksen määrittelyä suositellaan. 

Mikäli organisaatiolla on käytössä Omaolo-palvelu, paikallinen terveydenhuolto ohjeistaa altistuneita tekemään koronavirustaudin oirearvion Omaolossa. Omaolon kautta organisaatiot saavat käyttöönsä sähköiset työjonot, joiden kautta he voivat vastaanottaa ja käsitellä altistuneiden yhteydenottopyyntöjä ja oirearvioita. Omaolon voi ottaa rajoitetusti käyttöön nopeutetulla käyttöönotolla ja tarjota sähköisen kanavan myös niillä alueilla, joilla palvelu ei vielä ole käytössä.

Käyttöönottojen infotilaisuuksia

SoteDigi järjestää kaksi samansisältöistä terveydenhuollon organisaatioille suunnattua infotilaisuutta mobiilisovelluksesta ja Omaolo-palvelusta seuraavasti: 

perjantai 31.7.2020 klo 10-12 Käyttöönottojen infotilaisuus I 

perjantai 7.8.2020 klo 10-12  Käyttöönottojen infotilaisuus II 

Infotilaisuuden sisältö:
klo 10.00   STM: aiheen alustus ja tausta
klo 10.15   THL: yleistä sovelluksesta ja siihen liittyvistä asioista
klo 10.30   THL: Mitä sovelluksen käyttöönotto tarkoittaa terveydenhuollolle?
klo 10.45   SoteDigi: Käyttöönotot/koulutukset terveydenhuollossa
klo 11.15   Kysymyksiä ja vastauksi

Tällä TEAMS-linkillä pääset osallistumaan molempiin infotilaisuuksiin >


Ohjeita organisaatioille

a) Organisaatiot, joissa on jo käytössä Omaolo-palvelu

Palveluohjauksiin tulee tehdä tarvittavat muutokset ja ottaa käyttöön yhteydenottolomakkeen työjono jäljitystyötä tekeville. Suosittelemme, että jäljitystyöhön liittyviä toiminnallisuuksia Omaolossa hallinnoivat jo nimetyt Omaolo-pääkäyttäjät. Mikäli tehtävään nimetään uusi pääkäyttäjä, tämän pääkäyttäjän tulee suorittaa SoteDigi Oy:n laajempi pääkäyttäjäkoulutuskokonaisuus.

Koulutukset Omaolo-pääkäyttäjille ja -vastaaville viikoilla 34-37 tiistaisin klo 13-14 TEAMS-kanavassa.  Koulutukset taltioidaan ja tukimateriaalit tuodaan verkkoympäristöön.

Ilmoittautumisohjeet ja -linkki tulee myöhemmin sivustolle
https://sotedigi.fi/koronasovellus-koulutukset sekä Omaolo-alueiden RocketChat-kanaville.

Organisaatioiden tulee määritellä ammattilaiset, joilla on oikeus luoda avauskoodeja ja toimittaa tieto heistä THL:lle. Toimitustapa ilmoitetaan myöhemmin.  

SoteDigi antaa lisäohjeita Omaolo-alueille viikolla 31.

b) Organisaatiot, joissa Omaolo-palvelu tullaan rajoitetusti ottamaan käyttöön

Organisaation on mahdollista ottaa Omaolo-palvelu käyttöön nopeutetulla aikataululla, mikäli se haluaa tarjota sähköisen yhteydenottokanavan altistuneille. Käyttöönotto koskee koronavirustaudin oirearvion ja yhteydenottopyyntöjen työjonoja. Käyttöönotoista kiinnostuneita organisaatioita pyydetään lähettämään pikaisesti viestiä osoitteeseen info@sotedigi.fi  

SoteDigi järjestää rajoitetun käyttöönoton alueille räätälöidyn koulutuskokonaisuuden. Koulutukset toistuvat samansisältöisinä viikoittain ja ne tulee käydä järjestyksessä:

Moduuli 1 (viikot 34-40) Omaolon käyttöönottokoulutus organisaatioille tiistaisin klo 9-10.30.

Käyttöönottokoulutukset sisältävät yleistä tietoa tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta mobiilisovelluksesta, ammattilaisen käyttöliittymästä Omaolossa sekä käyttöönottoon liittyvistä toiminnallisista prosesseista. Koulutukset taltioidaan ja tukimateriaalit tuodaan verkkoympäristöön.

Moduuli 2 (viikot 34-40) Omaolon aluevastaavien etäkoulutus torstaisin klo 9-12

Aluevastaavien etäkoulutuksissa käydään läpi aluevastaavien tehtävät, käytettävien järjestelmien ja työkalujen käyttöopastus. Aluevastaavat saavat koulutuksessa tarvittavat käyttövaltuudet.  

Moduuli 3 (viikot 34-40) Tukiklinikka aluevastaaville perjantaisin klo 12-13 

Aluevastaavien tukiklinikassa ratkotaan ilmenneitä ongelmia ja vastataan kysymyksiin käytännönläheisesti.

Organisaatioiden tulee määritellä ammattilaiset, joilla on oikeus luoda avauskoodeja ja toimittaa tieto heistä THL:lle. Toimitustapa ilmoitetaan myöhemmin.  

c) Organisaatiot, joissa ei ole käytössä Omaolo-palvelua

Avauskoodin lähettämisen kansallinen käyttöliittymä toteutetaan Omaolo-palveluun. Avauskoodin lähettämisen käyttöliittymä on organisaatioiden käytettävissä, vaikka organisaatiolla ei ole käytössä Omaolo-palvelua.  Kela tarjoaa avauskoodin generoinnin palvelun rajapinnan, jonka päälle organisaatio voi toteuttaa myös oman räätälöidyn käyttöliittymän. Organisaatioiden tulee lisäksi määritellä ammattilaiset, joilla on oikeus luoda avauskoodeja ja toimittaa tieto heistä THL:lle. Toimitustapa ilmoitetaan myöhemmin.  

Altistumisilmoituksen saaneiden sovelluksen käyttäjien yhteydenotot ohjataan tekemään puhelimitse.

SoteDigi järjestää samansisältöisiä koulutuksia TEAMS-kanavan kautta viikoilla 34-40 keskiviikkoisin klo 13-14.30. Koulutukset sisältävät yleistä tietoa tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta mobiilisovelluksesta, käyttöönottoon liittyvistä toiminnallisista prosesseista, avauskoodin generoinnista ja lähettämisestä sekä yhteydenottoprosessista. Koulutukset taltioidaan ja tukimateriaalit tuodaan verkkoympäristöön.

Koulutustilaisuuksiin ilmoittautumisesta tulee lisätietoa myöhemmin osoitteeseen https://sotedigi.fi/koronasovellus-koulutukset


Kustannukset terveydenhuollon organisaatioille 

Yhteydenottopyynnön ja avauskoodin generoinnin palvelun käyttöönotto Omaoloa jo käyttävillä alueilla ei aiheuta lisäkustannuksia. 

Mikäli alueella ei ole vielä käytössä Omaolo-palvelua, kattaa STM koronavirustaudin käyttöönottoon ja määräaikaiseen käyttöön liittyvät järjestelmäkustannukset. Tarkemmista kustannuksista ja vaadittavasta resurssista annetaan lisää tietoa koulutustilaisuuksissa.  

Avauskooditekstiviestien lähettämisestä ei synny erillisiä kustannuksia.  


Lisää tietoa tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta mobiilisovelluksesta

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostamaan kehitettävä tietojärjestelmä koostuu mobiilisovelluksesta ja sen taustajärjestelmästä. Lisäksi kokonaisuuteen liittyy Omaolo-palvelu, joka toimii sähköisenä vaihtoehtona puhelimella asioinnille. Omaolon voi ottaa rajoitetusti käyttöön nopeutetulla käyttöönotolla ja tarjota sähköisen kanavan myös niillä alueilla, joilla palvelu ei vielä ole käytössä.

Sovelluksen toteuttamisesta vastaa THL ja sen kehittämistyöhön osallistuvat Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela sekä SoteDigi Oy. Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaa Solita Oy.  

Tartuntaketjujen katkaisua tehostava sovellus (thl.fi)  
Näin toimii Suomen koronavirusaltistuksia jäljittävä mobiilisovellus (solita.fi)
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (eduskunta.fi)

Lisää tietoa ammattilaisen käyttöliittymästä ja Omaolo-palvelun käyttöönotoista

Yhteydenottopyynnöt ja tiedustelut info@sotedigi.fi