Hankkeemme

Olemme saaneet uuden toimiohjeen 26.4.2019. Toimiohjeessa määritellään yhtiöllemme suuntaviivat, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa tehtävästämme. Tällä hetkellä käytössä olevien palvelujen häiriötön jatkuvuus on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.

Toimintamme on organisoitu kehittämishankkeiksi. Hankeaihiot on jaettu kahteen koriin, joista ensimmäisen vaiheen toteutukset ovat käytettävissä vuonna 2021.

Ensimmäinen vaihe sisältää hankesalkun, joka koostuu kolmesta kokonaisuudesta: asukkaan digipalvelut, tietojohtaminen ja integraatiot. Jokaisen kokonaisuuden sisällä toteutetaan useita projekteja.

Toinen vaihe eli hankekori 2 koostuu kehittämiskokonaisuuksista, jotka ovat ehdolla hankesalkkuumme.

Hankesalkkumme periaatteita

Otamme hankesalkkuumme hankkeita, jotka muun muassa
– ovat kansallisesti vaikuttavia ja tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation kokonaisuutta
–  tukevat tiedon kansallista saatavuutta
– eivät ole päällekkäisiä jo tehtyjen tai meneillään olevien hankkeiden kanssa
– tuottavat kansallisesti skaalautuvia, yhteentoimivia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotta mahdollisimman moni kansalainen kykenee niitä käyttämään.

Hankeohjausryhmä

Hankkeitamme ohjaa hankeohjausryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina laajasti yhteistyökumppanimme, mikä varmistaa tiedonkulun eri toimijoiden välillä. Hankeohjausryhmän vastuulla on myös koordinoida kehittämistä niin, että samaa työtä ei tehdä monessa eri paikassa. Lisäksi ohjausryhmän kautta on yhteys kansalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Hankeohjausryhmän yhteystiedot > Ohjausmallimme.

Lisätietoja
Kehitysjohtaja Päivi Hokkanen, 050 389 0019