Hankkeemme

Toimintamme on organisoitu kehittämishankkeiksi. Hankeaihiot on jaettu kahteen koriin, joista ensimmäisen vaiheen toteutukset ovat käytettävissä vuonna 2021.

Ensimmäinen vaihe sisältää hankesalkun, joka koostuu kolmesta kokonaisuudesta: asukkaan digipalvelut, tietojohtaminen ja integraatiot. Jokaisen kokonaisuuden sisällä toteutetaan useita projekteja.

Toinen vaihe eli hankekori 2 koostuu kehittämiskokonaisuuksista, jotka ovat ehdolla hankesalkkuumme.

Hankesalkkumme periaatteita

Otamme hankesalkkuumme hankkeita, jotka muun muassa
– ovat kansallisesti vaikuttavia ja tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation kokonaisuutta
–  tukevat tiedon kansallista saatavuutta
– eivät ole päällekkäisiä jo tehtyjen tai meneillään olevien hankkeiden kanssa
– tuottavat kansallisesti skaalautuvia, yhteentoimivia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotta mahdollisimman moni kansalainen kykenee niitä käyttämään.