Asukkaan digipalvelut

Asukkaan digipalveluja tehdään kaikille Suomessa asuville helpottamaan sosiaali- ja terveysasioiden hoitamista. Asukkaan digipalvelut mahdollistavat omatoimisen asioinnin netissä ja mobiilissa. Kokonaisuus sisältää myös ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Digipalvelut ovat asiakaslähtöisiä ja helppokäyttöisiä palveluja, Lue lisää

Tietojohtaminen

Tietojohtamisen hankkeessa tuotetaan sote-tietomallin mukaisia tietosisältöjä julkisen sote-järjestäjän tarpeisiin.   Mitä tietojohtaminen tarkoittaa? Tietojohtaminen on edellytysten luomista tietoon perustuvalle päätöksenteolle eli tiedolla johtamiselle. Tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun, ajantasaisen ja Lue lisää

Integraatiot ja yhteentoimivuus

Integraatioiden tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot liikkuvat turvallisesti. SoteDigissä integraatiolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen parempaa käyttöä, tietojen oikeaa saatavuutta ja tietojen yhteentoimivuutta. Integraatiohankkeen tavoite Tavoitteena on, että Lue lisää

SoteDigin hankkeet

Hankkeemme on vaiheistettu niin, että ensimmäisen vaiheen toteutukset ovat valmiina vuoteen 2021 mennessä. Ensimmäisen vaiheen hankesalkku muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, joiden sisällä on osaprojekteja.