Asukkaan digipalvelut

Asukkaan digipalveluja tehdään kaikille Suomessa asuville helpottamaan sosiaali- ja terveysasioiden hoitamista. Asukkaan digipalvelut mahdollistavat omatoimisen asioinnin netissä ja mobiilissa. Kokonaisuus sisältää myös ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Digipalvelut ovat asiakaslähtöisiä ja helppokäyttöisiä palveluja, Lue lisää

Tietojohtaminen

Tietojohtamisen hankkeessa tuotetaan tietosisältöjä julkisen sote-palvelujen järjestäjän tarpeisiin.   Mitä tietojohtaminen on? Tietojohtaminen on edellytysten luomista tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun, ajantasaisen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella. Jotta Lue lisää

Integraatiot ja yhteentoimivuus

Integraatioiden tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot liikkuvat turvallisesti ja oikeasisältöisesti järjestelmästä toiseen. SoteDigissä integraatiolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen parempaa käyttöä, tietojen oikeaa saatavuutta ja tietojen yhteentoimivuutta. Integraatiohankkeen Lue lisää

SoteDigin hankkeet

Olemme saaneet uuden toimiohjeen 26.4.2019. Toimiohjeessa määritellään yhtiöllemme suuntaviivat, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa tehtävästämme. Tällä hetkellä käytössä olevien palvelujen häiriötön jatkuvuus on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.