Tietojohtaminen

Tietojohtamisen hankkeessa tuotetaan tietosisältöjä julkisen sote-palvelujen järjestäjän tarpeisiin.

 

Mitä tietojohtaminen on?

Tietojohtaminen on edellytysten luomista tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun, ajantasaisen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Jotta tiedolla johtaminen on mahdollista, tarvitaan
– tiedon hallinnan (saatavuus, löydettävyys, hyödynnettävyys, laatu) kehittämistä
– tietovirtojen ohjauksen kehittämistä
– uusia tietorakenteita ja -malleja, joissa muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustieto on paremmin käytettävissä.

Päämääränä on, että kaikki sidosryhmät, kuten
– julkiset palvelujen järjestäjät (esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät)
– palvelujen tuottajat
– kansalliset toimijat (esimerkiksi THL)
– valtio ohjausroolissaan
voivat käyttää samoja, ajantasaisia tietoja.

Tietojohtamisen hankkeen tavoite

SoteDigin tietojohtamisen Virta-hankkeessa, SoteDigin ja alueiden yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa alueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä.

Sote-uudistuksen tavoitteena on taata kaikille Suomen asukkaille laadukkaat yhdenvertaiset palvelut, niiden saatavuus sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen kasvua. Tietojohtamisen avulla tuetaan erityisesti sote-palveluiden järjestäjiä tavoitteiden saavuttamisessa.

SoteDigi toimii koordinaatiotehtävässä kansallisten toimijoiden ja alueiden välillä ja toisaalta levittää yhteistyössä kehitettyjä ratkaisuja ja olemassa olevia alueellisia parhaita käytäntöjä.

Tietojohtamisen hankkeen tuotokset

Hankkeessa syntyy
– käsite- ja tietomallit
– tietovarastoratkaisu
– visualisaatiot ja analytiikka tiedolla johtamisen tarpeisiin

Hyödyt

Yhteinen tietojohtamisen malli
– säästää kehityskustannuksissa
– mahdollistaa tietojohtamisen kokonaisvaltaisen kehittämisen
– parantaa tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä
– kasvattaa asiakasorganisaation tietojohtamisen kyvykkyyttä

Vaiheistus

VALMIS

2018

Järjestämisen tietomallin perustyö
Maakuntakohtainen nykytilan selvitys ja tarvekartoitus
Hankesuunnitelma

2019 
Toisiokäytön lain testaus – Kainuun pilotti

KÄYNNISSÄ

Virta-hankkeen suunnittelu osana Toivo-ohjelman valmistelua
Seuraavien toteutusprojektien suunnittelu


Lisätietoja
Hankejohtaja Jaakko Pentti, 040 511 6953

SoteDigin hankkeet

Olemme saaneet uuden toimiohjeen 26.4.2019. Toimiohjeessa määritellään yhtiöllemme suuntaviivat, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa tehtävästämme. Tällä hetkellä käytössä olevien palvelujen häiriötön jatkuvuus on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.