Tietojohtaminen

Tietojohtamisen hankkeessa tuotetaan sote-tietomallin mukaisia tietosisältöjä julkisen sote-järjestäjän tarpeisiin.

 

Mitä tietojohtaminen tarkoittaa?

Tietojohtaminen on edellytysten luomista tietoon perustuvalle päätöksenteolle eli tiedolla johtamiselle. Tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun, ajantasaisen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Tiedolla johtamisen esteenä on tietojärjestelmien hajanaisuus, sillä Suomessa on tuhansia erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Tiedot eivät liiku järjestelmästä toiseen, ja päätöksenteon eri vaiheissa käytetään eri järjestelmistä tulevia, keskenään erilaisia tietoja.

Jotta tiedolla johtaminen on mahdollista, tarvitaan
– tiedon hallinnan (saatavuus, löydettävyys, hyödynnettävyys, laatu) kehittämistä
– tietovirtojen ohjauksen kehittämistä.

Päämääränä on, että
– julkiset palvelujen järjestäjät
– palvelujen tuottajat
– kansalliset toimijat (esimerkiksi THL)
ja
– valtio ohjausroolissaan
voivat käyttää samoja, ajantasaisia tietoja.

Tietojohtamisen hankkeen tavoite

SoteDigin tietojohtamisen hankkeessa toteutetaan julkisille järjestäjille yhteinen ratkaisukokonaisuus, joka tukee niiden päätöksentekoa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Sote-uudistuksen tavoitteena on saada kuriin sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen kasvu ja taata kaikille Suomen asukkaille yhdenvertaiset palvelut. Tietojohtamisen ratkaisut tukevat julkisia järjestäjiä tavoitteen saavuttamisessa.

Tietojohtamisen hankkeen tuotokset

Hankkeessa syntyy
– sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tietomalli
– tietoallasratkaisu
– tarvittavat järjestelmäintegraatiot
– tietovarastointiratkaisut
– tarvittavat analytiikka- ja raportointivälineet
– yhteiset raportit ja näkymät tiedolla johtamisen tarpeisiin
– kansallinen asiakaspalautteen keräämisen järjestelmäratkaisu.

Hyödyt

Yhteinen tietojohtamisen malli
– säästää kehityskustannuksissa
– mahdollistaa tietojohtamisen kokonaisvaltaisen kehittämisen
– parantaa tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä

Vaiheistus

VALMIS
2018
Järjestämisen tietomallin perustyö
Hankesuunnitelma
Maakuntakohtainen nykytilan selvitys ja tarvekartoitus

TULOSSA
2019
Toisiokäytön lain testaus

Lisätietoja
Hankejohtaja Jaakko Pentti, 040 511 6953

SoteDigin hankkeet

Hankkeemme on vaiheistettu niin, että ensimmäisen vaiheen toteutukset ovat valmiina vuoteen 2021 mennessä. Ensimmäisen vaiheen hankesalkku muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, joiden sisällä on osaprojekteja.