Integraatiot ja yhteentoimivuus

Integraatioiden tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot liikkuvat turvallisesti.

SoteDigissä integraatiolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen parempaa käyttöä, tietojen oikeaa saatavuutta ja tietojen yhteentoimivuutta.

Integraatiohankkeen tavoite

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja pystytään käyttämään nykyistä laajemmin ja kerran syötetty tieto on käytettävissä aina tarpeen mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja syntyy muun muassa hoito- ja vastaanottotilanteissa. Asukas voi tallentaa myös itse keräämäänsä tietoa, ja se on myöhemmin hyödynnettävissä hänen omassa hoito- tai palvelusuunnitelmassaan.

Kaikessa tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy.

Hankkeessa syntyvät tuotokset

Hankkeessa edistetään sote-tietojen välittämiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja, tietojen parempaa yhteentoimivuutta ja kehitetään integraatiokyvykkyyttä.

Hankkeen hyödyt

Kaikki Suomessa asuvat hyötyvät hankkeen tuloksista.

Varsinkin paljon sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien asukkaiden tilanne paranee. Heitä voidaan palvella oikea-aikaisemmin ja paremmin tarvetta vastaavalla tavalla. Näin apu tulee ajoissa ennen isompien ongelmien syntymistä.

Integraatioiden avulla sote-palvelut tasa-arvoistuvat, ja samalla yhteiskunnan kustannukset pysyvät kurissa, koska palveluiden tuottaminen tehostuu.

Hankkeen vaiheet

Ensivaiheessa tarkennetaan tarvittavien, uusien teknisten ratkaisujen tarvetta, sitten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hankitaan tarvittavat ratkaisut.

Samalla edistetään sote-tietojen yhteentoimivuutta, jotta tietoja voidaan hyödyntää laajemmin eri organisaatioissa.

Lisätietoja
Hankepäällikkö Jenny Vuollet, 050 414 7545

 

SoteDigin hankkeet

Hankkeemme on vaiheistettu niin, että ensimmäisen vaiheen toteutukset ovat valmiina vuoteen 2021 mennessä. Ensimmäisen vaiheen hankesalkku muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, joiden sisällä on osaprojekteja.