Asukkaan digipalvelut

Asukkaan digipalveluja tehdään kaikille Suomessa asuville helpottamaan sosiaali- ja terveysasioiden hoitamista.

Asukkaan digipalvelut mahdollistavat omatoimisen asioinnin netissä ja mobiilissa. Kokonaisuus sisältää myös ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Digipalvelut ovat asiakaslähtöisiä ja helppokäyttöisiä palveluja, jotka ovat käytettävissä ympäri vuorokauden vaikka omalta kotisohvalta.

Digipalveluilla asukas voi itse arvioida omaa vointiaan ja avuntarvettaan, osallistua hoitoonsa sekä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Asukkaan digipalvelut -hankkeen tavoite

Tavoitteena on kaikille Suomen asukkaille tarkoitettujen sähköisten sote-palvelujen toteuttaminen. Asukkaan digipalveluiden tavoitteena on oikea-aikainen hoito ja palvelut sekä turhien käyntien vähentäminen.

Asukkaan digipalvelut -hankkeen tuotokset

Asukkaan digipalvelut -hanke tuottaa työkaluja, joilla asukas voi itse arvioida omaa vointiaan ja avuntarvettaan, osallistua hoitoon sekä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Hankkeen tuotoksena syntyvät sähköiset palvelut mahdollistavat yhdenmukaiset sote-palvelut ja sähköiset palvelupolut koko maassa organisaatiosta riippumatta (valinnanvapausmallin edellytys) ja tukevat sote-uudistuksen integraatiotavoitteen saavuttamista.

Yhtenäiset digipalvelut tukevat kansalaisia myös palvelujen löytämisessä ja saannissa soten hallinnollisten rakenteiden muuttuessa.

Asukkaan digipalvelut -hankkeen hyödyt

Hankkeen lähtökohtana on tarve sosiaali- ja terveydenhuollon uusille digitaalisille ratkaisuille, jotka parantavat kustannusvaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä turvaavat tiedon ja tietojärjestelmien integraation.

Pilottikäytössä olevat tai käyttöön tulossa olevat palvelut

Omaolo on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin. Tutustu tarkemmin Omaoloon ja sen käyttöönoton eri vaiheisiin Omaolon levittämisen käsikirjassa.

Voit tutustua myös Omaolon -betaversioihin, jotka ovat parhaillaan asiakastestauksessa:

Sosiaalihuollon palveluarviot: Voit arvioida, millaista tukea tai palvelua sinun tai läheisesi elämäntilanteeseen on tarjolla.

Terveydenhuollon oirearviot: Voit arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet.

Päivystysapu 116117 on puhelinpalvelu, josta saa asiantuntijan ohjausta ja neuvontaa kiireellisissä terveydellisissä kysymyksissä. Päivystysapu on perustettu tasaamaan hätänumeron 112 ruuhkaisuutta. Päivystysapu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ei ole välitöntä hengenvaaraa.

Kehitysvaiheessa

Sote jokaisen taskuun mobiilitoteutus, joka sisältää mm. Omaolo-palvelun osioita

Asukkaan neuvonta ja ohjaus muodostaa kokonaisuuden, jossa yhdistyvät verkko- ja puhelinpalvelu.

Lisätietoja
Hankejohtaja Hanna Nordlund, 043 825 7275

SoteDigin hankkeet

Hankkeemme on vaiheistettu niin, että ensimmäisen vaiheen toteutukset ovat valmiina vuoteen 2021 mennessä. Ensimmäisen vaiheen hankesalkku muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, joiden sisällä on osaprojekteja.