Asukkaan digipalvelut

Asukkaan digipalveluja tehdään kaikille Suomessa asuville helpottamaan sosiaali- ja terveysasioiden hoitamista.

Asukkaan digipalvelut mahdollistavat omatoimisen asioinnin netissä ja mobiilissa. Kokonaisuus sisältää myös ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Digipalvelut ovat asiakaslähtöisiä ja helppokäyttöisiä palveluja, jotka ovat käytettävissä ympäri vuorokauden vaikka omalta kotisohvalta.

Digipalveluilla asukas voi itse arvioida omaa vointiaan ja avuntarvettaan, osallistua hoitoonsa sekä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Asukkaan digipalvelut -hankkeen tavoite

Tavoitteena on kaikille Suomen asukkaille tarkoitettujen sähköisten sote-palvelujen toteuttaminen siten, että asukas saa oikea-aikaisen hoidon ja palvelut. Samalla terveyskeskuskäyntien määrä vähenee, kun asukas voi tehdä vointinsa perusteella ensin oirearvion kotonaan.

Asukkaan digipalvelut -hankkeen tuotokset

Asukkaan digipalvelut -hanke tuottaa työkaluja, joilla asukas voi itse arvioida omaa vointiaan ja avuntarvettaan, osallistua hoitoon sekä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Hankkeen tuotoksena syntyvät sähköiset palvelut mahdollistavat yhdenmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja sähköiset palvelupolut koko maassa organisaatiosta riippumatta.

Asukkaan digipalvelut -hankkeen hyödyt

Hankkeen lähtökohtana on tarve sosiaali- ja terveydenhuollon uusille digitaalisille ratkaisuille, jotka parantavat kustannusvaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä turvaavat tiedon ja tietojärjestelmien integraation. Samalla voidaan helpottaa asukkaan elämää ja vähentää terveyskeskusten ruuhkaa.

Käytössä olevat palvelut

Omaolo.fi on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin.

Omaolo sisältää terveydenhuollon oirearvioita ja sosiaalihuollon palveluarvioita.

Terveydenhuollon oirearviolla voit arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet.

Sosiaalihuollon palveluarviolla voit arvioida, millaista tukea tai palvelua sinun tai läheisesi elämäntilanteeseen on tarjolla.

Tutustu tarkemmin Omaoloon ja sen käyttöönoton vaiheisiin Omaolon levittämisen käsikirjassa.

Päivystysapu 116117 on puhelinpalvelu, josta saa asiantuntijan ohjausta ja neuvontaa kiireellisissä terveydellisissä kysymyksissä. Päivystysapu on perustettu purkamaan hätänumeron 112 ruuhkaisuutta. Päivystysapu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ei ole välitöntä hengenvaaraa.

Päivystysapu on parhaillaan käyttöönottovaiheessa. Sen on tarkoitus laajentua koko manner-Suomen alueelle vuoden 2020 aikana. Tutustu tarkemmin Päivystysapu 116117 -palveluun

 

Lisätietoja
Hankejohtaja Hanna Nordlund, 043 825 7275

SoteDigin hankkeet

Olemme saaneet uuden toimiohjeen 26.4.2019. Toimiohjeessa määritellään yhtiöllemme suuntaviivat, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa tehtävästämme. Tällä hetkellä käytössä olevien palvelujen häiriötön jatkuvuus on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.