Mobilappen Coronablinkern ska tas i bruk från och med 1.9.2020 i Finland för att effektivera brytandet av smittkedjorna. I detta brev berättar vi kort om vad det innebär för den privata hälso- och sjukvården att ta i bruk Coronablinkern.

Lagen om den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar, som gäller coronaapplikationen, träder i kraft 31.8.2020. Lagen ålägger Institutet för hälsa och välfärd att erbjuda befolkningen ett datasystem som består av en mobilapplikation och dess bakgrundssystem och vars syfte är att nå dem som eventuellt exponerats för coronaviruset. Användningen ska grunda sig på frivillighet och vara kostnadsfri. Lagen gäller till och med 31.3.2021. 

Målet med applikationen är att nå dem som eventuellt exponerats och styra dem till den offentliga hälso- och sjukvården. Enligt lagen kan inte endast information om eventuell exponering som erhållits via mobilapplikationen anses vara en grund för exponering för allmänfarlig smittsam sjukdom. Datasystemet ersätter därmed inte spårningsarbetet som utförs vid hälso- och sjukvårdens enheter. Däremot kan man effektivare nå de eventuellt exponerade och därigenom stöda spårningsarbetet.  

Medborgarens mobilapplikation Coronablinkern

Med hjälp av applikationen kan de som exponerats – även sådana som den insjuknade inte känner – nås snabbare och effektivare.

Applikationens användare får information om sin potentiella exponering för coronaviruset samt information om hur användaren ska agera. En person som fått meddelande om exponering kan kontakta den offentliga hälso- och sjukvården, antingen elektronisk eller per telefon.

Personerna inom den offentliga hälso- och sjukvården som utför spårningsarbete skickar en öppningskod per sms eller telefon till användare som blivit smittade. Öppningskoden skapas och skickas som sms via ett nationellt användargränssnitt som införs i Omaolo-tjänsten (Omaolo.fi). Användargränssnittet används nationellt inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Coronablinker-användaren meddelar anonymt om sin egen smitta med öppningskoden och hjälper därmed till att bryta smittkedjorna.

Vad innebär det för den offentliga hälso- och sjukvården att ta i bruk mobilapplikationen?

Mobilapplikationen kommer att ha konsekvenser för den privata hälso- och sjukvården. Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården behöver förbereda sig på att vägleda klienterna och på att besvara deras frågor om mobilapplikationen. För den privata hälso- och sjukvården medför applikationen egentligen inga nya verksamhetsprocesser. Alla aktörer borde dock utreda följande frågor när de meddelar en person att denna smittats av covid-19:

  • Använder den smittade personen mobilapplikationen?
  • Vilket telefonnummer har den smittade personen, för att motta öppningskoden?
  • När började de eventuella symtomen (datum)?

Uppgifterna meddelas till dem inom den offentliga hälso- och sjukvården som utför spårningsarbetet eller ger öppningskoder. Det är också viktigt att meddela provtagningens datum för det positiva testet.

Närmare anvisningar för meddelande av uppgifter fås av den lokala aktören inom den offentliga sektorn.

 Mer information om mobilapplikationen

Datasystemet som utvecklas för att effektivera brytandet av coronavirusets smittkedjor består av en mobilapplikation och dess bakgrundssystem. I helheten ingår dessutom Omaolo-tjänsten, som är ett elektroniskt alternativ för klienten att sköta sina ärenden per telefon.

THL ansvarar för att tillhandahålla applikationen. Social- och hälsovårdsministeriet, FPA och SoteDigi Oy deltar i utvecklingsarbetet. Solita Oy ansvarar för det tekniska genomförandet.

Mer information

info@sotedigi.fi