Uutta tiedon virtaa Kainuun vanhuspalveluihin

Kainuun vanhuspalveluissa testataan sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön lain tietojohtamisen pykälää yhdessä SoteDigin kanssa.

Toukokuun alussa voimaan tullut sote-tiedon toissijaisen käytön laki sallii sote-palvelujen antajalle oikeuden käsitellä ja yhdistellä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakastietoja tunnisteellisesti. Käsittelyoikeus koskee tietoja, jotka ovat syntyneet sen omassa toiminnassa ja jotka on tallennettu sen omiin rekistereihin. Tietojen hyödyntäminen on mahdollista kuitenkin vain silloin, kun se on välttämätöntä palvelujen johtamista sekä seurantaa ja kehittämistä varten.

Kainuun pilotissa on tavoitteena muun muassa tuottaa tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio toteutuu kohderyhmäksi valituilla yli 75-vuotiailla kotihoidon asiakkailla.

Tarkastelussa yhdistellään toiminta- ja taloustietoja sekä luodaan malli kustannuslaskennan periaatteista ja toteutuksesta. Näiden perusteella tuotettu data jalostetaan valmiiksi mittareiksi. Työssä hyödynnetään uusinta teknologiaa ja pyritään myös luomaan kehitysprosessista valtakunnallisesti sovellettavissa oleva malli.

Projektin koordinaatioryhmään on kutsuttu edustajia myös muista alueellisista sote-kuntayhtymistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Tällä pyritään varmistamaan projektin tuotosten soveltuvuus ja hyödynnettävyys sekä tietosuojaratkaisujen käytettävyys myös kansallisesti.

Projekti etenee ketterän kehityksen periaatteita noudattaen, ja sen edistymisestä kerrotaan matkan varrella. Projekti saatetaan päätökseen syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Jaakko Pentti
tietojohtamisen hankejohtaja

SoteDigin blogit

Asiantuntijamme kirjoittavat vuorotellen blogeja omien vastuualueidensa kuulumisista tai yleisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasioista.