SoteDigi rakentaa maakunnille työkalupakkia johtamisen avuksi

Jaakko Pentti

Sote-uudistus tuo mukanaan isoja muutoksia: asukkaat saavat valinnanvapauden, ja palvelujen järjestämis- ja tuottajatehtävät erotetaan toisistaan. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy perustettaville 18 maakunnalle, mikä edellyttää maakuntaorganisaatioiden perustamista ja näille toimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittämistä.

Koko uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja helpottaa palvelujen saatavuutta maanlaajuisesti sekä samalla hillitä kustannusten kasvua merkittävästi. Tämä vaatii kuitenkin isoja investointeja, joista suuri osa liittyy juuri tietojärjestelmiin.

Jotta järjestämistehtävässä palveluja voidaan mitoittaa ja kohdentaa kustannustehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla, tarvitaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa muun muassa maakunnan palvelutarpeista, resursseista ja kustannuksista. Toisaalta valtakunnan tasolla pitää voida vertailla maakuntien suoriutumista järjestämistehtävässä.

Tämä edellyttää yhteisen mittariston luomista ja tietorakenteiden harmonisointia sekä tiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantamista. Lisäksi tiedetään, että tiedon kirjaamisessa lähdejärjestelmiin on merkittävästi parantamisen varaa – huonolaatuinen data tuottaa huonolaatuista raportointia. Tämä on yhteinen haaste kaikille maakunnille ja siellä toimiville palveluntuottajille.

Tehtävä on massiivinen, ja se on syytä aloittaa tietorakenteiden harmonisoinnista ja tietomallien luomisesta. Tätä työtä ovat jo valmistelleet niin kansalliset toimijat kuin maakunnatkin, mutta työ on kesken ja vaatii merkittäviä panostuksia myös jatkossa.

Lähdejärjestelmiä on satoja, ellei tuhansia, ja niitä pitää konsolidoida ja harmonisoida – niin säästetään rahaa sekä ylläpitokustannuksissa että tulevissa kehityskustannuksissa. Hyvin valmisteltujen tietomallien päälle voidaan määritellä ja kehittää tarvittavia tietoallas- ja tietovarastointiratkaisuja ja niitä hyödyntäviä analyysisovelluksia maakuntien liiketoimintatarpeiden tueksi. Lähtökohtana pitää olla juuri liiketoimintatarve, mutta uudistuvan tietosuojalainsäädännön asettamat reunaehdot on myös otettava huomioon.

Näillä askelmerkeillä SoteDigi Oy lähtee omalta osaltaan viemään kehitystyötä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä maakuntien, kansallisten toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jaakko Pentti
hankejohtaja

 

SoteDigin blogit

Asiantuntijamme kirjoittavat vuorotellen blogeja omien vastuualueidensa kuulumisista tai yleisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasioista.