SoteDigi ottaa Omaolo-palvelun suojiinsa

SoteDigi vastaa nyt Omaolo-palvelun jatkokehittämisestä ja kansallisesta levittämisestä.

Omaolo-palvelu tuo sote-palvelut käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Omaolon avulla asukas voi muun muassa arvioida omaa hoidon tai palvelun tarvettaan. Hän voi myös suunnitella hoitoaan ja palveluaan yhdessä ammattilaisen kanssa. Lisäksi asukas voi tallentaa itseään koskevaa seurantatietoa ja ottaa käyttöön sähköisiä hyvinvointivalmennuksia.

Omaolo ohjaa asukkaan nopeasti oikean ja tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin. Omaolo parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua sekä helpottaa asukkaiden tiedonsaantia ja ammattilaisten työtä. Palvelu on suunnattu henkilöille, jotka haluavat käyttää ja pystyvät käyttämään digitaalisia palveluja. Näin ammattilaisten resursseja voidaan suunnata niille, jotka eivät käytä sähköisiä palveluja.

Omaolo-palvelu on kehitetty hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvassa Omat Digiajan Hyvinvointipalvelut -hankkeessa (ODA-hanke), jossa on mukana 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä. Konsortio on alusta asti halunnut löytää kansallisen toimijan viemään palvelun jatkokehittämistä ja levittämistyötä eteenpäin. Nyt vastuu on siirtynyt SoteDigi Oy:lle.

Yhdessä kehittäminen kuitenkin jatkuu. Alusta saakka mukana olevilla kuntatoimijoilla on paljon kokemusta toiminnallisista muutoksista ja palvelujen käyttöönottamisesta, ja kokemukset halutaan jakaa myös uusien Omaolo-palveluun liittyjien kanssa.

Oirearvio ja toimintaohjeet netistä helposti ja nopeasti

Omaolo-palvelun oire- ja palveluarviot ovat parhaillaan asukkaiden testattavina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä sekä Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Ammattilaisten ja asukkaiden palautteen perusteella tehdään jatkuvasti muutoksia palveluun.

On kuitenkin ollut mahtavaa saada jo tässä vaiheessa paljon positiivista palautetta siitä, että palvelu koetaan nopea- ja helppokäyttöiseksi ja erittäin tarpeelliseksi. Ensimmäinen versio palvelusta julkaistaan joulukuussa. Tämän jälkeen palvelua päästään myös levittämään uusille alueille.

Uusia käyttöönottoja viedään eteenpäin samalla ajatuksella kuin projektin aikana on toimittu, toiminnan muutos edellä. Digi-palveluja ei kannata viedä vanhoihin, tehottomiin prosesseihin. Käyttöönotto käynnistetään valmisteluvaiheella, jossa käydään läpi alueen tarpeet ja ne tärkeimmät ongelmat, joihin haetaan ratkaisua. Sitten valitaan ne toiminnalliset prosessit, joihin palvelu ensimmäisenä otetaan käyttöön. Lisäksi kartoitetaan alueen tekninen ympäristö, jonka osaksi Omaolo-palvelu tuodaan.

Käyttöönotto kannattaa suunnitella vaiheistetusti. ODA-projektissa on kehitetty ja testattu Leaniin perustuva toiminnallisen muutoksen valmennuskonsepti, jonka avulla voidaan toteuttaa tarvittavia prosessimuutoksia. Rinnakkain toiminnan muutoksen kanssa suunnitellaan testaus ja tuotantoon siirtyminen. Julkaisemme lokakuussa käyttöönoton käsikirjan, jossa pääsee tarkemmin tutustumaan tehtyyn työhön sekä tutustumaan käyttöönottoprosessiin.

Omaolo-palvelu perustuu avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin rajapintoihin. Omaolo on toimittaja- ja perusjärjestelmäriippumaton toteutus, joka perustuu mikropalveluarkkitehtuuriin. Palvelu voidaan siten joustavasti sovittaa hyvin erilaisiin teknisiin ympäristöihin. Palvelukokonaisuuteen voidaan liittää myös kolmansien osapuolten tekemiä toteutuksia. Tavoitteena on luoda avoin palvelujen ekosysteemi.

Hanna Nordlund
Ict-hankejohtaja

SoteDigin blogit

Asiantuntijamme kirjoittavat vuorotellen blogeja omien vastuualueidensa kuulumisista tai yleisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasioista.