Sote, digi ja etiikka

SoteDigin ict-arkkitehti Jarkko Nurmi pohdiskelee blogissaan soteen ja digiin liittyviä eettisiä kysymyksiä kolmesta näkökulmasta: yhdenvertaisuus ja saavutettavuus, yksityisyydensuoja ja vastuukysymykset.

Onko eettisesti kestävää, jos toiset saavat enemmän tai parempia palveluita kuin toiset? Mitä ovat digitaaliset kuilut? Voidaanko ihmiset pakottaa käyttämään julkisia palveluja?

Jarkko myös muistuttaa, että Tilastokeskuksen mukaan 16-90-vuotiaista suomalaisista 9 % ei ole koskaan käyttänyt internetiä. Koko ajan tulee uutta teknologiaa, jolloin voi myös muodostua uusia digitaalisia kuiluja.

”Mikäli oletetaan, että teknologinen kehitys tulee jatkumaan, jopa kiihtymään, voidaan kymmenen, kahdenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden päästä kirjoittaa samantyylisiä juttuja, joissa prosenttiosuus on kenties vaihtunut, ja internetin tilalla on jokin toinen teknologia.”

Entäpä yksityisyydensuoja: miten turvataan mahdollisuudet datan monipuoliseen käyttöön mutta toisaalta turvataan yksityisyydensuoja? Mitä tehdään, jos tietoja päädytään yhdistelemään tai käyttämään toisella tavalla kuin alun perin on tarkoitettu, tai jos tiedot päätyvät tahoille, joille niitä ei ole tarkoitettu?

Lue Jarkon blogi kokonaisuudessaan täältä.

SoteDigin blogit

Asiantuntijamme kirjoittavat vuorotellen blogeja omien vastuualueidensa kuulumisista tai yleisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasioista.