Kudomme verkostoja yhteen

Internet-ajan päästyä vauhtiin eräällä monikansallisella IT-yhtiöllä oli mainoksessaan pikkukalaparvi, joka lähtikin kokonaisuudessaan uimaan uuteen suuntaan. Nuottaa vetänyt isohko laiva ei voinut muuta kuin vikistä ja olla vietävänä. Kun pienetkin voimat osoittavat samaan kohteeseen, lopputulos voi olla yllättävä.

Verkostojen teoria on jo vanha käsite. Aikanaan kirkko keskellä kylää tai kyläkauppa toimivat verkostoteorian ilmentyminä. Yhteisen kokoontumispaikan merkitys korostui siihen aikaan, kun ei tunnettu Facebookia, Twitteriä tai WhatsAppia. Tuohon aikaan keskustelut ja tietojen vaihto käytiin sunnuntaisin kirkkoon kokoonnuttaessa. Keskusteluissa haettiin usein myös yhteistä suuntaa.

Suomalaisen soten kehittämiseksi on tehty työtä vuosikymmenien ajan kunnissa ja kuntayhtymissä. Niihin on kertynyt mittava määrä osaamista ja kokemusta. Ongelmana kuitenkin on, että tieto on hajallaan ja yhteinen suuntakin joskus epäselvä. Lisäksi samaa asiaa on selvitetty ja tutkittu eri organisaatioissa ja eri paikkakunnilla.

Yksi SoteDigin arvoista on yhdessä tekeminen, ja päämääränämme on olla ketterä verkostotoimija. Osaamisen hyödyntäminen yhteisiä tavoitteita kohti on meille avainasia.
Me sotedigiläiset vierailimme ”Pohjoisen Skandinavian pääkaupungissa” Oulussa marraskuun lopulla. Oulun seudulla on pitkä historia soten kehittämisessä ja tutkimuksessa. Sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, oppilaitokset ja yritykset ovat synnyttäneet siellä kehittämis- ja tutkimustoimintaan ekosysteemin, joka avoimin mielin kutsuu toimijoita yhteistyöhön yli maakuntarajojen.

Sote-kokonaisuuden hallinta on kaikkea muuta kuin helppoa. Rekistereitä, tietorakenteita ja järjestelmiä on ainakin satoja. Samaan aikaan teknologiset innovaatiot mahdollistavat asioiden tekemisen eri tavoilla. Siksi eri ratkaisujen kokeilu laajamittaisessa testaus- ja simulointiympäristössä on järkevää ja turvallista. Ajatuksemme ei ole rakentaa ratkaisuja kansallisiin tarpeisiin alusta saakka, vaan hyödyntää ja kehittää edelleen jo tehtyä, jos suinkin mahdollista.

Suomi on menestynyt hyvin digitalisaatiovertailuissa myös sotessa, mutta se ei ole kuitenkaan tae menestyksestä jatkossakin. Meille on kumuloitunut paljon arvokasta osaamista. Osaamisen hyödyntäminen laajasti eri toimijoiden välillä onkin menestyksen kivijalka myös tulevaisuudessa. Meillä on arvokkaita osaamiskeskittymiä, ja niissä tehty työ tulee saada tehokkaasti kansalliseen käyttöön. Yhteistyö vaatii myös oikeaa asennetta: kun antaa niin myös saa.

Me sotedigiläiset rakennamme koko ajan verkostoa ja etsimme sellaisia solmukohtia, joihin tulevaisuuden soten digitalisaation kehitystä ja toimintaa voidaan laajentaa.

Verkostoissa on voimaa, kunhan se suuntautuu kohti yhteistä kohdetta. Ja siihenhän me pyrimme.

Harri Hyvönen
toimitusjohtaja

SoteDigin blogit

Asiantuntijamme kirjoittavat vuorotellen blogeja omien vastuualueidensa kuulumisista tai yleisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasioista.