Ei keksitä pyöriä uudestaan vaan pyöräytetään vanhoista vielä parempia

SoteDigi kehittää päivittäistä elämää helpottavia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille Suomessa asuville. Avainsanana on digitaalisuus, joka käytännössä tarkoittaa asiointia netin kautta tai puhelimitse. Asukas voi käyttää palveluja vaikka omalta kotisohvaltaan.

Tavoitteena on helposti saavutettava tasalaatuinen yhden luukun periaatteen palvelu asuinpaikasta riippumatta.

Palvelujen digitalisoinnilla voidaan palvella asukkaita paremmin: palveluprosessit saadaan asiakaslähtöisemmiksi ja ihmisten kohtaamiseen vapautuu lisää aikaa.

Asukkaan neuvonnan ja ohjauksen hankkeen yhtenä osana on päivystysapu 116117. Tällä hetkellä se on puhelinneuvontaa, johon vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset.

Päivystysapu 116117 ohjaa asukkaan oikeaan paikkaan sosiaali- tai terveysongelmissa. Palvelu on tarkoitettu myös niille, jotka miettivät, pitäisikö lähteä päivystykseen.
Päivystysapu toimii nyt neljässä eri sairaanhoitopiirissä ja tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana se on käytössä koko manner-Suomessa.

SoteDigi kehittää puhelinpalvelun rinnalle digitaalisia palveluja. Asukkaalle tarjotaan mahdollisuuksia seurata ja ennakoida omaa hyvinvointiaan itsenäisesti. Samaan kokonaisuuteen sisältyy Omaolon oirearvio, jonka perusteella asukas saa itsehoito-ohjeen tai neuvon ottamaan yhteyden sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiseen. Palvelu voi myös ohjata asukkaan suoraan digitaaliseen ajanvaraukseen.

Hankkeessa syntyvät digitaaliset palvelut yhdenmukaistavat sote-palveluja ja palvelupolkuja koko maassa. Asukkaat ohjautuvat kerralla oikeaan paikkaan ja saavat avun nopeammin ilman turhia päivystyskäyntejä. Palvelun tuottamisen kustannukset pienenevät, ja resurssit voidaan kohdentaa oikein.

”Samoja ongelmia, eri murretta, yksi tavoite, apua ajallaan”

Näin osuvasti kiteytti eräs pitkäaikainen yhteistyökumppani asukkaan neuvonnan ja ohjauksen hankkeen tehtävän. Juuri siksi työtä tehdään yhdessä kaikkien sote-toimijoiden kanssa.

Tarkoitus ei ole myöskään keksiä pyörää uudelleen vaan levittää jo hyviä toimivia palveluja koko Suomen alueelle.

Tämän vuoksi asukkaan neuvonnan ja ohjauksen hankkeen toimijat vierailevat jokaisessa maakunnassa syksyn 2018 aikana. Tapaamisissa kartoitetaan maakunnan ohjaus- ja neuvontaratkaisuja sekä keskustellaan päivystysapu 116117 -konseptista.

Samalla keskustellaan SoteDigi Oy:n roolista asukkaiden ohjauksen ja neuvonnan digitaalisten palveluiden kokonaisuuden kehittäjänä. Lisäksi Kuntaliiton edustajat esittelevät käynnistyvää asiakas- ja palveluohjauksen esiselvitystyötä.

Tavoitteena on katsoa yhdessä läheisempään ja kaukaisempaan tulevaisuuteen.
Maakuntavierailuilla mukana ovat SoteDigi Oy:n, STM:n sekä Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön edustajat.

Leena Koivumäki
hankepäällikkö, asukkaan neuvonta ja ohjaus

SoteDigin blogit

Asiantuntijamme kirjoittavat vuorotellen blogeja omien vastuualueidensa kuulumisista tai yleisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasioista.