SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja Harri Hyvönen on irtisanoutunut tehtävästään. ”SoteDigi Oy on saatu hyvään vauhtiin ja viime aikoina yhtiön digitaaliset palvelut ovat olleetkin vahvasti esillä. Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n yhdistyminen Lue lisää

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi SoteDigi Oy:n roolin kehittämisestä lähivuosina

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistaman valtakunnallisen yhtiön SoteDigi Oy:n ja sen erityistehtävän säilymistä monialaisena. Yhtiön nimi muutetaan kuvaamaan neutraalimmin sen toimialaa ja yhtiö rakentaa yhteistyömallin asiakasryhmien kanssa. Yhtiön toiminta Lue lisää

Omaolo.fi laajeni uusilla hyvinvointivalmennusten, määräaikaistarkastusten sekä terveystarkastuksen sisällöillä

Omaolo.fiin tehtiin 9.6.2020 tuotantopäivitys, jossa palvelun sisällöt laajenivat kattamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Uusilla palveluilla asukkaat voivat oma-aloitteisesti selvittää ja parantaa omaa hyvinvointiaan ja terveydentilaansa.   Kustannus Oy Duodecimin kehittämään, Duodecim STAR®-palveluun perustuva Terveystarkastus antaa kattavan raportin terveydentilasta. Terveystarkastus arvioi elintapoja ja henkistä Lue lisää

Töissä SoteDigillä: Integraatioarkkitehti Mikko Issakainen ”On palkitsevaa löytää asiakkaiden tarpeita toteuttavia ratkaisuja”

Mikko Issakainen työskentelee SoteDigillä integraatioarkkitehtinä ja vastuullaan hänellä on suunnitella ja arvioida miten tietoa siirretään eri järjestelmien välillä. Tietojärjestelmien ja käyttötilanteiden erilaisuudet, tiedon esittämisen erilaiset muodot ja tietoturvan sekä suorituskyvyn Lue lisää

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma sote-maakuntien tukena

Sote-maakuntien tietojohtamisen Virta-hankkeessa on luotu tietojohtamisen kehittämissuunnitelma tukemaan sote-maakuntien tietojohtamisen kehittämistyötä. Virta-hanke toimii osana sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmaa (Sote tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano -ohjelma). Virta-hankkeessa keskiössä on tulevien Lue lisää

SoteDigi kehittää tietojohtamisen ratkaisua AuroraAI-ohjelmassa

SoteDigi osallistuu valtiovarainministeriön koordinoimaan AuroraAI-ohjelmaan. Kansallisen AuroraAI-tekoälyohjelman tavoitteena on toteuttaa ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Osana AuroraAI-ohjelmaa toteutetaan tekninen AuroraAI-verkko, Lue lisää

Vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistointi -raportti julkaistu

Alkuvuodesta 2020 toteutimme vanhojen sähköisten asiakas- ja potilastietojen kartoituksen. Kokosimme kartoituksen vastauksista loppuraportin. Raportti kuvaa vanhojen tietojen arkistoinnin nykytilaa, Kanta-arkiston vanhojen tietojen arkistoa sekä muita arkistoinnin muotoja. Lisäksi se kuvaa Lue lisää

Päivystysapu 116117 mukaan 112 Suomi -mobiilisovelluksen palveluihin

112 Suomi -sovellus on uudistunut ja päivystysnumeroiden valikossa on nyt mukana Päivystysapu 116117.  Uusimmassa päivityksessä myös palvelun käyttöliittymää uudistettiin ohjaamaan käyttäjää aiempaa paremmin. Päivystysapu 116117 -palvelun hankepäällikkö Leena Koivumäki: ”Päivystysapu Lue lisää

DVV:n Suomi.fi-palveluiden Sähköisen asioinnin tuki -palvelu jatkuu

Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-palveluiden Sähköisen asioinnin tuki -palvelu jatkuu entiseen tapaan. Aikaisemmin palvelua edisti Vimana, mutta Vimanan ja SoteDigin yhdistyessä helmikuussa 2020, palvelu siirtyi SoteDigille. Edistämme asiakasorganisaatioiden asiakaspalvelun ja Lue lisää

Asukkaiden Omaolossa ilmoittamat oiretiedot mukaan THL:n koronatilanteen Oirekarttaan

Oiretiedot täydentävät kokonaiskuvaa koronatilanteesta THL:n kokoama kokonaiskuva koronatilanteesta täydentyy ihmisten itse ilmoittamilla oiretiedoilla. Olemme avanneet Oirekartan, joka on koronan karttasovelluksen rinnalla toimiva erillinen karttasovellus. Oirekartta löytyysuomeksi osoitteesta thl.fi/oirekarttaruotsiksi osoitteesta thl.fi/symtomkartanenglanniksi Lue lisää