112 Suomi -sovellukseen lisätty ohjaus Omaolon koronavirustaudin oirearvioon

112 Suomi -mobiilisovellukseen on lisätty ohjaus koronavirustaudin oirearvioon. Omaolo-verkkopalvelussa tehtävän oirearvion perusteella käyttäjä saa toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet. 112 Suomi -sovelluksella on runsaat 1,6 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Viranomaisten palvelujen tarve on Lue lisää

Koronainfo – ota yhteyttä oikeaan paikkaan!

SoteDigi tukee kansallisia organisaatioita ohjaamaan asukkaita kontaktoimaan oikeisiin kanaviin. Jos epäilet koronavirustartuntaa, sairastut siihen itse tai läheinen sairastuu, muista käyttää oikeaa kanavaa. Näin voimme varmistaa, että apua oikeasti tarvitsevat saavat Lue lisää

Omaoloon koronavirustaudin (COVID-19) kansallinen oirearvio

Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi kaikissa terveydenhuollon kanavissa: puhelinpalveluissa, terveysasemilla ja yhteispäivystyksissä. Jotta kaikille Suomen asukkaille olisi tarjolla luotettavaa ja säännöllisesti päivittyvää informaatiota sekä mahdollisuus rauhoittaa huoltaan tartunnasta silloinkin, kun Lue lisää

SoteDigi järjesti vuoropuhelutilaisuudet sote-rakenneuudistuksen valtionapuhakemusvalmistelusta

SoteDigi järjesti kaksi samansisältöistä vuoropuhelutilaisuutta Skypen välityksellä sote-rakenneuudistuksen valtionapuhakemusvalmisteluun liittyen 6.3.2020 ja 11.3.2020. Tilaisuuksissa esiteltiin Virta-hanketta, joka on osa sosiaali- ja terveysministeriön sote-tiedollajohtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano- eli Toivo-ohjelmaa ja Lue lisää

Maakuntien tietojohtamisen tilaa kartoitetaan kypsyystasojen arvioinneilla

Kevään 2020 aikana SoteDigi on aloittanut tietojohtamisen kypsyystason arvioinnit maakunnissa. Arvioinnit toteutetaan mallilla, joka kehitettiin edellisen sote- ja maakuntavalmistelun aikana julkisten organisaatioiden tarpeet huomioiden (ks. linkki tämän uutisen lopussa). Tarkoituksena Lue lisää

Tutustu tietojohtamisen Virta-hankkeen uuteen verkkosivuun

Virta-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano- eli Toivo-ohjelmaa. Virta-hankkeessa mahdollistetaan maakuntien johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla. Hankkeessa toteutetaan sote-järjestäjän tietojohtamista tukevia organisaatioriippumattomia ja kansallisesti Lue lisää

SoteDigi mukana sote-alan tapahtumissa keväällä 2020

Päivitys 12.3.2020: Sairaanhoitajapäivät, TerveSOS-tapahtuma ja SoteATK-päivät on peruttu koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Järjestäjät kartoittavat mahdollisuutta siirtää tapahtumat syksylle. Sairaanhoitajapäivät 25.-26.3.2020 Helsinki Suomen suurimman hoitotyön koulutus- ja näyttelytapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa. WHO on Lue lisää

Töissä SoteDigillä: Tietoturvapäällikkö Jenni Siermala “Vuosi SoteDigillä on antanut paljon”

Jenni Siermala on toiminut tietoturvapäällikkönä SoteDigillä tammikuusta 2019 alkaen. Ennen SoteDigille tuloaan hän työskenteli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnossa eri tehtävissä yhteensä 10 vuoden ajan – kokemus opetti paljon digitalisaation merkityksestä terveydenhuollossa Lue lisää

Toisiokäytön laki parantaa mahdollisuuksia hyödyntää sote-tietoja

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019 [1]), tässä nimellä toisiolaki, tuli voimaan presidentin esittelyssä 26.4.2019. Laki on säädetty tavoitteena parantaa palvelunantajan edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä ja samalla mahdollistaa asiakkaiden paremmat Lue lisää

Omaolo asukaskäytössä 1 vuoden!

Omat Digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) -hankkeesta alkunsa saanut sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelukanava, Omaolo, lanseerattiin asukaskäyttöön 6. helmikuuta 2019. Palvelun avulla asukas voi ajasta ja paikasta riippumatta selvittää terveyteensä liittyvää huolta Lue lisää