Kiinnostaisiko merkityksellinen työ digitalisaation parissa?

SoteDigillä on auki useita paikkoja, joihin haemme motivoituneita asiantuntijoita. Käy tutustumassa auki oleviin paikkoihin ja hae: http://ura.sotedigi.fi Voit myös verkostoutua kanssamme ura.sotedigi.fi kautta, mikäli juuri sinun osaamistasi vastaava paikka ei Lue lisää

Töissä SoteDigillä: Projektipäällikkö Satu Hurme nauttii työnsä vaihtelevuudesta

Satu Hurme työskentelee SoteDigillä Omaolon projektipäällikkönä ja vastuualueellaan hänellä on Omaolon käyttöönottojen tuki. SoteDigillä hän aloitti työskentelyn alkuvuodesta 2019. Mikä on tehtävänkuvasi ja vastuualueesi SoteDigissä?Virallinen työnkuvaukseni on Omaolon projektipäällikkö ja käyttöönottojen Lue lisää

Tilinpäätös ja yhteiskuntavastuun totetuminen -raportti julkaistu

SoteDigin vuoden 2019 tilinpäätös ja raportti yhteiskuntavastuun toteutumisesta on nyt julkaistu. Tutustu tarkemmin: SoteDigin tilinpäätös 2019Yhteyskuntavastuun toteutuminen 2019 Lue lisää

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI etsi ideoita ohjelman jatkotyöhön innovaatiohaasteen avulla

AuroraAI-ohjelma etsi ideoita ohjelman toteuttamisen tueksi avoimen innovaatiohaasteen avulla. Kesäkuussa järjestetyssä hackathonissa ideoitiin avointa keskustelevaa tekoälyä hyvinvointitiedon keräämiseksi ja hyvinvoinnin tilan visualisointia. Hackathon on yhteiskehitystapahtuma, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ennalta Lue lisää

SoteDigi Oy:n nimi muuttuu DigiFinland Oy:ksi

Valtion omistaman erityistehtäväyhtiön SoteDigi Oy:n nimi on muutettu DigiFinland Oy:ksi yhtiökokouksen päätöksellä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 12.6.2020 SoteDigi Oy:n nimen muuttamista kuvaamaan neutraalimmin yhtiön monialaista toimialaa. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokouksessa Lue lisää

SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja Harri Hyvönen on irtisanoutunut tehtävästään. ”SoteDigi Oy on saatu hyvään vauhtiin ja viime aikoina yhtiön digitaaliset palvelut ovat olleetkin vahvasti esillä. Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n yhdistyminen Lue lisää

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi SoteDigi Oy:n roolin kehittämisestä lähivuosina

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistaman valtakunnallisen yhtiön SoteDigi Oy:n ja sen erityistehtävän säilymistä monialaisena. Yhtiön nimi muutetaan kuvaamaan neutraalimmin sen toimialaa ja yhtiö rakentaa yhteistyömallin asiakasryhmien kanssa. Yhtiön toiminta Lue lisää

Omaolo.fi laajeni uusilla hyvinvointivalmennusten, määräaikaistarkastusten sekä terveystarkastuksen sisällöillä

Omaolo.fiin tehtiin 9.6.2020 tuotantopäivitys, jossa palvelun sisällöt laajenivat kattamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Uusilla palveluilla asukkaat voivat oma-aloitteisesti selvittää ja parantaa omaa hyvinvointiaan ja terveydentilaansa.   Kustannus Oy Duodecimin kehittämään, Duodecim STAR®-palveluun perustuva Terveystarkastus antaa kattavan raportin terveydentilasta. Terveystarkastus arvioi elintapoja ja henkistä Lue lisää

Töissä SoteDigillä: Integraatioarkkitehti Mikko Issakainen ”On palkitsevaa löytää asiakkaiden tarpeita toteuttavia ratkaisuja”

Mikko Issakainen työskentelee SoteDigillä integraatioarkkitehtinä ja vastuullaan hänellä on suunnitella ja arvioida miten tietoa siirretään eri järjestelmien välillä. Tietojärjestelmien ja käyttötilanteiden erilaisuudet, tiedon esittämisen erilaiset muodot ja tietoturvan sekä suorituskyvyn Lue lisää

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma sote-maakuntien tukena

Sote-maakuntien tietojohtamisen Virta-hankkeessa on luotu tietojohtamisen kehittämissuunnitelma tukemaan sote-maakuntien tietojohtamisen kehittämistyötä. Virta-hanke toimii osana sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmaa (Sote tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano -ohjelma). Virta-hankkeessa keskiössä on tulevien Lue lisää